Stress, panikångest

Krampanfall kan minska efter de första dagarna. Experiment i mångaländer runt om i världen visar att CBD-olja kan minska risken förpanikattacker

Ångest, depression

Experiment med CBD-olja har visat att det kan minska symtomen påångest och depression betydligt.

Sömnstörigheter

CBD-olja är ett lågdosstimulant, men är lugnande medel med hög dos.

Kronisk smärta

Personer med kronisk smärta kan få en snabb lättnad från CBD

Immunsystem

Vilken effekt har CBD på vårt immunsystem.

Högt blodtryck

Enligt flera studier kan det att ta CBD oralt sänka blodtrycket.

Diabetes

Enligt flera studier kan CBD hjälpa till att förebygga diabetes.

Insulinresistens

Insulinresistens är ofta orsaken till onormal fetma. Tyvärr är denna sjukdom också kännetecknet för typ 2-diabetes.

Cancer

CBD har visats i laboratorie- och djurförsök att hämma utvecklingen av cancerceller och bromsa tumörtillväxt.

Klimakterie besvär, Klimakteriet.

CBD kan effektivt minska obehaget i samband med klimakteriet.

Alzheimers sjukdom

CBD-baserad cannabionidterapi används alltmer för att behandla neuro-degenerativa sjukdomar.

Epilepsi

Experiment över hela världen bevisar effektiviteten hos CBD-olja